Dokumenty

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2023/2024
Školní vzdělávací program Děti září úsměvem
Příloha č. 1 ke „Kritériím pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Směrnice Úplata za předškolní vzdělávání
Školní řád