GDPR

Masarykova jubilejní ZŠ a MŠ Horní Štěpánov, okres Prostějov, příspěvková organizace, Horní Štěpánov 300, 798 47 Horní Štěpánov, IČ: 75021595, bude ke dni 25. května 2018, tedy ke dni nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a také o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) GDPR, disponovat potřebným zajištěním pro podporu splnění požadavků kladených Nařízením na správce a zpracovatele osobních údajů. 

Nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak Obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. zákon o ochraně osobních údajů. Jednou z povinností obce je "Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů“ a to dle čl. 37 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Masarykova jubilejní ZŠ a MŠ Horní Štěpánov, okres Prostějov, příspěvková organizace jmenovala ke dni 1. ledna 2022 jako pověřence Jaroslava Jordána email: poverenec@jjpgroup.cz.

Dokumenty:

Další informace o GDPR: