Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025

Zápis je určen pro děti narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Rodiče k zápisu potřebují:

  • Občanský průkaz,
  • rodný list dítěte,
  • kartičku zdravotní pojišťovny,
  • v případě plánovaného odložení školní docházky potvrzení odborného dětského lékaře, případně již také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
  • vyplněný dotazník.

I když budete žádat o odklad školní docházky, musíte se k zápisu dostavit. Žádost je nutno podat v termínu od 1. dubna do 31. května 2024. Součástí žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného dětského lékaře.

Při zápisu rodiče vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

Mgr. Pavla Popková, ředitelka

Přidáno: 5. dubna 2024
Zobrazeno: 353x