Vyhlášení zápisu pro školní rok 2023/2024

Termín a čas: 3. 5. 2023 od 15 do 16 hodin

Místo: Mateřská škola Horní Štěpánov

Věk dítěte:

 • Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna tohoto roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

Organizace:

 • Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí pouhou formou doručení Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání spolu s Čestným prohlášením o očkování.
  Žádost o přijetí obdrží zákonný zástupce přímo v mateřské škole v den zápisu nebo možné stáhnout zde:

 • Podání žádosti
  Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je možné doručit jedním z následujících způsobů: 

  • osobně v mateřské škole v den zápisu,

  • poštou (v ideálním případě doporučeně). 

 • Zákonný zástupce dítěte k zápisu potřebuje:

  • rodný list dítěte (popř. jeho kopii)

  • doložení řádného očkování dítěte,

  • kartičku zdravotní pojišťovny. 

 • Po obdržení žádosti vám ihned, e-mailem nebo telefonicky sdělíme registrační číslo vaší žádosti.

 • V případě jakýchkoliv dotazů volejte na číslo 731 513 562.

Přidáno: 24. dubna 2023
Zobrazeno: 693x