Úplata za předškolní vzdělávání MŠ

V souladu s novelou § 123 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a změnou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zůstává výše úplaty za předškolní vzdělávání nezměněna.

  • Měsíční úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 400 Kč, 
  • úplata za předškolní vzdělávání je splatná: 
    • do 15. září daného školního roku (1. splátka) a
    • do 15. ledna aktuálního školního roku (2. splátka),
  • děti docházející k povinné školní docházce a děti s odkladem školní docházky se v mateřské škole vzdělávají bezúplatně,
  • osvobozen od úplaty je zákonný zástupce pobírající přídavek na dítě.

Úplata za předškolní vzdělávání se hradí bezhotovostním způsobem:
Číslo účtu: 181763786 / 0300
Variabilní symbol: RČ dítěte
Poznámka: jméno dítěte
Částka: 400 Kč

Přidáno: 12. června 2024
Zobrazeno: 393x