1.října 2023 Dnes má svátek Igor Zítra má svátek Olívie / Oliver
Oficiální stránky
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Stránky navštíveny
Celkem  x
Dnes  x
 

Zápis do MŠ pro školní rok 2016/2017

11.03.2016

Informace o zápisu naleznete níže.

 


Vyhlášení zápisu

Místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanoví ředitelka MŠ dle ustanovení § 34 odst. 2 školského zákona v dohodě se zřizovatelem.

Žádosti o přijetí do MŠ podávají pouze zákonní zástupci dětí, které nejsou do MŠ dosud přijaty.

Ředitelka MŠ je podle § 34 odst. 4 školského zákona povinna přijmout přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v obci, která MŠ zřizuje.

Další kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitelka MŠ. V případě, že nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky z kapacitních důvodů přijmout, má obec, ve které má dítě místo trvalého pobytu, podle § 179 odst. 2 povinnost zajistit mu podmínky pro předškolní vzdělávání v jiné MŠ.

 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MJZŠ a MŠ Horní Štěpánov

1. děti s odkladem povinné školní docházky s trvalým pobytem v obci.

 

Informace pro rodiče

  • Zákonný zástupce (rodič) má povinnost spolu s odevzdáním žádosti předložit svůj platný průkaz totožnosti, rodný list dítěte a potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není shodné s rodiči dítěte).

  • V MŠ zákonní zástupci dítěte dostanou potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem dítěte. Tímto termínem je zahájeno správní řízení.

  • Vzhledem k tomu, že zápis dítěte do mateřské školy je úřední akt, přítomnost dítěte při zápisu nepovažujeme za vhodnou. Návštěva dítěte v naší mateřské škole se může uskutečnit v jiném termínu.

  • Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka školy v kritériích. MŠ zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí do MŠ obvyklým způsobem, tj. na vývěsce v MŠ a umístěním na webových stránkách MŠ.

  • Na přijetí dítěte do MŠ není právní nárok.

  • Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy a na nástěnce v MŠ. Zveřejňují se registrační čísla dětí.

 


Přečtěno: 754 x